01

Bâton-Serpent (II)— Huang Yongping

Publication Date Sep 26, 2015
Commissioning Editor Yu Hsiao-hwei Liao Dong
Publisher Red Brick Art Museum
Photographer Xing Yu
Designer Xiao Mage & Chengzi
Related artist Huang Yong Ping
   
分享